Jogi nyilatkozat

Kérjük az alább írtakat figyelmesen olvassa el, mivel a Prestige Financial Zrt. honlapjainak olvasójaként Önre nézve kötelezőek az itt írt feltételek.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a website-on található adatok (kiemelten az árfolyamadatok), információk és dokumentumok nem minősülnek hiteles forrásnak, a website-on közzétettek alapján a Társasággal szemben igény nem érvényesíthető, azokért a Társaság felelősséget nem vállal. Hitelesnek minősíthető információk forrása tekintetében érdeklődjön Társaságunk központi ügyfélszolgálatánál!

 

A website-ban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak, arra vonatkozó ajánlatnak még abban az esetben sem, ha valamely befektetési eszközzel kapcsolatos leírás az adott eszköz eladása/vétele mellett foglal állást. A tőkepiaci és makrogazdasági helyzet, a befektetések és azok hozamai alakulását olyan tényezők alakítják, melyre a Prestige Financial Zrt.-nek nincs befolyása, a befektető által hozott döntés következményei az Prestige Financial Zrt.-re nem háríthatók át.

 

A website-ban foglaltak - teljes vagy részleges - felhasználása, többszörözése, publikálása, átdolgozása, terjesztése kizárólag a Prestige Financial Zrt. előzetes írásos engedélyével lehetséges.